אלתן נוסדה בשנת 1976 ע"י מיזוג שני משרדי תכנון. החברה הינה פרטית. החברה מופעלת ומנוהלת ע"י אינג' אריה לבנטון עם צוות מהנדסים בכיר.

מטרות המשרד הינן לספק ללקוחותיו פתרונות הנדסיים כוללים בתחומים שונים של ההנדסה האזרחית, בפרויקטים בודדים או מורכבים.

המשרד מעסיק צוות מיומן של מהנדסים, טכנאים, שרטטים ומקצועות עזר נוספים. מדיניות החברה היא להציע ללקוחותיה הפתרונות הכלכליים והאופטימלים, וזאת תוך כדי שמירה קפדנית על מסגרות תקציב, לוח זמנים, רמה גבוהה של תכנון וכל זאת בהתאם לדרישות ולאילוצים המוכתבים ע"י המזמין - דבר התורם לבצוע איכותי של כל משימה המוטלת עליה.

             
למשרד יש הסמכה לתקן האיכות הבינלאומי 9001 ISO.